(obowiązuje od 01.01.2014)

I. Postanowienia ogólne.
1. O regulaminie.
a. Celem niniejszego regulaminu nie jest ograniczanie swobody korzystania z forum, ani tym bardziej ograniczanie dostępu do niego komukolwiek. Regulamin jest zbiorem zasad, których przestrzeganie ma pozwolić wykorzystać narzędzie jakim jest forum w sposób optymalny dla społeczności forum.
b. Regulamin ten nie jest wyłącznie wymysłem administratora, lecz wynikiem wspólnej pracy i kumulacją doświadczeń moderatorów, oraz zwykłych użytkowników.
c. Każdy ma prawo do wyrażenia opinii na temat niniejszego regulaminu, oraz do zaproponowania modyfikacji lub dodania dowolnego paragrafu. Można to zrobić publicznie na forum OPINIE, lub przesyłając prywatną wiadomość do administratora za pomocą mechanizmów wbudowanych w forum lub na jego konto email (admin@xtzclub.pl).
d. Każda osoba korzystająca z forum jest zobowiązana to przestrzegania niniejszego regulaminu. Nieznajomość regulaminu nie jest wytłumaczeniem w sytuacji jego łamania.
e. Regulamin zaczyna obowiązywać w momencie jego opublikowania, a wszelkie ewentualne zmiany w nim zachodzące mają skutek natychmiastowy.
f. Zapoznać się z regulaminem można (i należy) przy rejestracji na forum. Należy pamiętać, że dokonując rejestracji automatycznie zgadzamy się na przestrzeganie niniejszego regulaminu. Jest on też dostępny pod linkiem na stronie głównej forum pod adresem http://xxx.2. Cele działania forum.
a. Forum xtzclub.pl służy przede wszystkim WYMIANIE WIEDZY I DOŚWIADCZEŃ dotyczących jazdy, sprzętu, jego modyfikacji, informowaniu o spotkaniach które się odbyły lub odbędą oraz poznawaniu nowych ludzi.
b. Forum umożliwia uzyskiwanie pomocy przy rozwiązywaniu problemów, wymianę opinii i doświadczeń. Działanie forum opiera się na wzajemnej pomocy jego użytkowników.
c. Jednym z celów funkcjonowania forum są kontakty towarzyskie oraz tworzenie wspólnoty, dlatego też wszelkie działania mające na celu tworzenie podziałów i wzmaganie antagonizmów pomiędzy użytkownikami forum, nie będą mile widziane.3. Zasady obowiązujące na forum.
a. Korzystanie z forum jest całkowicie bezpłatne.
b. Aby mieć możliwość wypowiedzi na forum oraz dostęp do wybranych działów, należy się zarejestrować.
c. Treści publikowane na forum muszą być zgodne z polskim prawem. Odpowiedzialność za umieszczone treści ponosi osoba zamieszczająca je.
d. Zabrania się publikowania na forum poza działem Giełda ogłoszeń, z wyjątkiem przypadków opisanych w p. I.3.f. oraz krzykliwej reklamy w sygnaturce.
e. Ogłoszenia komercyjne (sprzedaż seryjna z zyskiem, prezentacja oferty i promocje) mogą być publikowane tylko w Dziale Komercyjnym. Każdy użytkownik ma prawo jednocześnie utrzymywać w nim 2 aktywne (nie zamknięte) tematy. Rozszerzanie działalności komercyjnej na inne działy będzie sankcjonowane.
f. Administrator i moderatorzy (również na podstawie raportów użytkowników) podejmują starania mające na celu modyfikację lub usuwanie wszelkich materiałów naruszających niniejszy regulamin lub w celach porządkowych. Należy brać pod uwagę, że administratorzy oraz moderatorzy nie mają możliwości monitorowania na bieżąco całej działalności forum, dlatego należy raportować treści budzące zastrzeżenia. Należy również pamiętać, że zawartość każdego postu na tym forum wyraża poglądy i opinie jego autora, a nie administratorów czy moderatorów (poza wiadomościami pisanymi przez nich) i nie ponoszą oni za te treści odpowiedzialności.
g. Każdy użytkownik forum powinien starać się traktować innych uczestników dyskusji tak samo, jak sam chciałby być traktowany. Oczekując szacunku, pamiętajmy o okazywaniu go innym.
h. Przy publikacji jakichkolwiek materiałów, należy pamiętać o przestrzeganiu praw autorskich.
i. Zabrania się samowolnego publikowania cudzych danych teleadresowych.
j. Szczegółowe wskazówki dotyczące publikowania wiadomości na forum, znajdują się w punkcie IV. niniejszego regulaminu.
k. Jeżeli w danym dziale obowiązują szczególne zasady, są one zamieszczone w tym dziale w specjalnym ogłoszeniu. Jest tam również sprecyzowana tematyka danego forum.
l. Wobec zasad obowiązujących na forum, wszyscy użytkownicy są równi. Do przestrzegania regulaminu zobowiązani są zwykli użytkownicy oraz moderatorzy.


4. Postępowanie w przypadku łamania tego regulaminu
a. W stosunku do osób łamiących zasady ustanowione w tym regulaminie, stosowane będą przez moderatorów i administratora odpowiednie sankcje.
b. W przypadku drobnych odstępstw od obowiązujących zasad, stosowane będzie upomnienie.
c. Posty w sposób oczywisty, celowy lub rażący, naruszające regulamin, będą usuwane z forum.
d. Osobom permanentnie łamiącym regulamin lub działającym na szkodę społeczności forum administrator postara się uniemożliwić korzystanie z forum (czasowo lub trwale).
e. Przy ingerencjach moderatorów lub administratorów w treści zamieszczone na forum autor tych treści otrzymuje automatycznie informację o tym działaniu.5. Niejasności i spory.
a. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, można je wyrażać publicznie na forum, bądź poprzez wysyłanie prywatnej wiadomości do właściwego moderatorów lub jednego z administratorów administratora. Zalecaną metodą jest ta druga.
b. Jeżeli ktoś nie zgadza się z decyzjami i działaniami podejmowanymi przez moderatorów lub administratora forum, powinien skontaktować się bezpośrednio z osobą, co do której poczynań ma zastrzeżenia.
c. Używanie forum do rozstrzygania sporów między użytkownikami, traktować należy jako ostateczność.II. Obsługa forum.1. Wskazówki ogólne.
a. Porad dotyczących obsługi forum należy szukać w dziale "FAQ" (link na głównej stronie forum).
b. W przypadku problemów z obsługą forum wynikających z nieznajomości jego mechanizmów, użytkownicy mają prawo zadać pytanie moderatorom. Należy jednak w miarę możliwości starać się zrozumieć zasady działania forum samodzielnie.
c. W celach testowych (pisanie tematów oraz postów, osadzanie treści, itp.) można skorzystać z działu "Poligon".
d. W przypadku usterek i błędów działania forum, należy je zgłaszać w dziale "Propozycje i problemy" lub bezpośrednio do administratora.
e. Swoje pomysły dotyczące wyglądu lub funkcjonowania forum, można publikować na forum "Propozycje i problemy".2. Rejestracja.
a. Rejestracja na forum jest dobrowolna. Daje ona jednak szereg przywilejów.
b. Jedna osoba ma prawo do założenia jednego konta i jest zobligowana to korzystania na forum wyłącznie z niego.
c. Podczas rejestracji jedynymi wymaganymi danymi są: adres email (prawdziwy, ponieważ na ten adres zostaje wysłany list aktywujący, bez którego konto nie zostanie uruchomione), pseudonim, oraz hasło. Resztę danych użytkownik podaje dobrowolnie i na własną odpowiedzialność.
d. Jeżeli użytkownik decyduje się na publikowanie swoich danych, takich jak nazwisko, numer telefonu, czy adres, to powinien zdawać sobie sprawę z możliwych wynikających z tego niebezpieczeństw.
e. Podczas rejestracji niniejszy regulamin jest wyświetlany i zaakceptowanie jego treści w pełnym brzmieniu jest warunkiem pomyślnego zakończenia procesu rejestracji.
f. Rejestracja jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na otrzymywanie wiadomości email, niezbędnych do informowania użytkowników o zmianach w funkcjonowaniu forum. Wiadomości do wszystkich użytkowników forum równocześnie wysyłać może wyłącznie administrator.3. Zasady dotyczące pseudonimu (nick).
a. Wybierając dla siebie pseudonim, należy postarać się aby był on unikatowy i nie powodował wprowadzenia kogokolwiek w błąd.
b. Raz wybranego na forum pseudonimu, nie powinno się zmieniać.
c. Należy ograniczyć długość wybieranego pseudonimu do rozsądnego minimum.4. Zasady dotyczące podpisów (sygnatur).
a. Maksymalna długość podpisu to 100 znaków.
b. Warto pamiętać, że przy domyślnych ustawieniach, podpis pojawia się pod każdym wysłanym postem. Dobierając treść podpisu należy wziąć to pod uwagę.
c. Warto unikać nadmiernego formatowania tekstu w podpisach.
d. Maksymalnie w podpisie mogą znajdować się 3 wiersze.
e. Wielkość czcionki nie może przekraczać rozmiaru 13 pikseli. Nie powinna być też mniejsza od 9 pikseli.
f. Zabranie się osadzania migających obrazków, galerii, lub dużych obrazków (50 KB).
g. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji podpisów naruszających te wytyczne lub powodujących problemy techniczne.5. Zasady dotyczące emblematu (avatar).
a. Jako emblemat może posłużyć obrazek wysłany z komputera użytkownika.
b. Informacje o maksymalnym rozmiarze i "wadze" emblematu znaleźć można w ustawieniach swojego profilu.
c. Należy unikać krzykliwych kolorów. Dbajmy o oczy innych.
d. Należy unikać wszelkich animacji w emblemacie, gdyż przeszkadzają one innym użytkownikom skupić się na treści wiadomości.
e. Administratorzy zastrzegają sobie prawo do modyfikacji emblematów naruszających te wytyczne.III. Prawa i obowiązki.1. Prawa "gości" (czyli osób niezarejestrowanych na forum).
a. Przeglądanie struktury forum, faq, regulaminu, przeszukiwanie forum, przeglądanie listy użytkowników, oraz czytanie niektórych opublikowanych wiadomości.
b. Każdy "gość" ma prawo do rejestracji, co powoduje zmianę jego statusu na "użytkownika". Pełnię praw użytkownika otrzyma po aktywacji konta.2. Prawa i obowiązki użytkowników (czyli osób zarejestrowanych na forum, po aktywacji).
a. Każdy użytkownik posiada na forum xtzclub.pl prawa "gościa".
b. Użytkownicy mogą zakładać nowe tematy.
c. Użytkownikom wolno tworzyć ankiety i ustalać okres ich funkcjonowania.
d. Użytkownikom wolno głosować w ankietach.
e. Użytkownicy mają prawo odpowiadania na posty innych.
f. Użytkownicy mogą edytować własne, wysłane już posty, oraz kasować je o ile nikt na nie jeszcze nie odpisał.
g. Użytkownicy mogą korzystać ze wszystkich elementów formatowania BBCode, oraz używać dostępnych emotikonek. Jednocześnie mają obowiązek stosować te elementy tam, gdzie wymagają tego okoliczności.
h. Użytkownicy maja możliwość wysyłania PW (prywatnych wiadomości).
i. Każdy użytkownik posiada własny profil i ma prawo wykorzystywać wszelkie jego funkcjonalności.
j. Użytkownicy mają prawo zwracać uwagę innym, jeśli nie przestrzegają oni regulaminu, oraz powiadamiać moderatorów o nieprawidłowościach.
k. Każdy użytkownik ma obowiązek przestrzegania regulaminu i podporządkowywania się w ramach forum decyzjom moderatorów i administratora.3. Prawa i obowiązki moderatorów.
a. Moderatorzy posiadają wszystkie uprawnienia zwykłych użytkowników.
b. Moderatorzy mają możliwość publikowania ogłoszeń i tematów przyklejonych w działach nad którymi sprawują opiekę.
c. Moderatorzy mają prawo do blokowania i odblokowywania tematów w działach nad którymi sprawują opiekę.
d. Moderatorzy mają prawo przenoszenia tematów do innych kategorii w celu poprawienia spójności poruszanej na na danym forum tematyki w działach nad którymi sprawują opiekę.
e. Moderatorzy mają prawo dzielenia wątków na części w działach nad którymi sprawują opiekę.
f. Moderatorzy mają prawo kasowania postów innych użytkowników w działach nad którymi sprawują opiekę.
g. Moderatorzy mają prawo edycji cudzych postów w działach nad którymi sprawują opiekę (choć zaleca się unikanie takich posunięć).
h. Moderatorzy mogą widzieć usunięte wcześniej wątki i posty w działach nad kórymi sprawują opiekę.
i. Moderatorzy mają obowiązek przestrzegać regulamin w sposób szczególnie rygorystyczny, ponieważ ich zadaniem jest dawać przykład innym użytkownikom.
j. Moderatorzy mają obowiązek czuwać nad porządkiem panującym na forum, oraz interesować się publikowanymi treściami intensywniej niż zwykli użytkownicy.
k. Moderatorzy powinni służyć radą i pomocą niedoświadczonym użytkownikom forum.
l. Moderatorzy mają pierwszeństwo przy kontaktach z administratorem, a ich opinie są szczególnie brane pod uwagę przy wprowadzaniu zmian na forum.
m. Moderatorzy nie powinni nadużywać swojej władzy.
n. Moderatorzy powinni ściśle współpracować z administratorami i w ramach forum podporządkowywać się ich decyzjom.
o. Moderatorzy nie mają obowiązku publicznego informowania o zastosowaniu sankcji ani tłumaczenia się z podjętych działań, powinni jednak odpowiadać na prywatne wiadomości wysyłane do nich w sprawach dotyczących ich działań na forum.
p. O powoływaniu i odwoływaniu moderatorów decydują administratorzy w porozumieniu z moderatorami. Grupa moderatorów nie zmienia swojego składu zbyt często. Aby zostać moderatorem należy przestrzegać regulaminu i pomagać przestrzegać go innym, aktywnie udzielać się w zyciu forum, pisać mądrze i na temat - wtedy możesz liczyć na PW z propozycją współpracy.
r. Pełnienie roli moderatora jest dobrowolne.
s. Aktualna lista moderatórw jest dostępna pod adresem http://www.xtzclub.pl/showgroups.php
t. Moderator nie może usuwać z dyskusji swoich postów. Taką akcję może podjąć inny moderator.


IV. Prowadzenie dyskusji.1. O czym należy pamiętać przed wysłaniem wiadomości na forum.
a. Sprawdź czy temat nie był już na forum poruszany i czy odpowiedź na Twoje pytanie już nie padła. Forum wyposażone jest w mechanizm wyszukiwania treści (link na głównej stronie), naucz się z niego korzystać. Jest to jedna z najsurowiej przestrzeganych na tym forum zasad i moderatorzy nie mają skrupułów przy stosowaniu sankcji wymuszających stosowanie się do niej.
b. Wszelkie materiały i treści umieszczone na forum przechodzą na własność społeczności forumowej i administracja forum zastrzega sobie prawo do odmowy ich usunięcia.2. Zakładanie nowego tematu/wątku (topic).
a. Najpierw należy zastanowić się który dział jest odpowiedni dla założenia Twojego tematu. Każde forum posiada pewien zakres tematyczny, który użytkownicy muszą przestrzegać podczas umieszczania na nim swoich postów. O tym, jakiemu tematowi poświęcone jest dane forum, możemy wnioskować z nazwy, komentarza, oraz z zamieszczonego na nim ogłoszenia precyzującego zasady i tematykę. Jeśli temat nie pasuje do żadnego z działów tematycznych, temat należy umieścić w dziale możliwie najlepiej pasującym. Jeżeli moderatorzy uznają, że inny dział będzie bardziej odpowiedni przeniosą doń Twój temat.
b. Ważną sprawą jest właściwe zatytułowanie wątku. Temat powinien być krótki (nie używamy pełnych zdań, lecz posługujemy się raczej hasłami), ale możliwie najdokładniej precyzujący poruszaną tematykę. Przykład dobrego tytułu to: "[prefix] Problem z hamulcami". Fatalne tytuły to np. "Rece opadają... , Pomocy ", "WAŻNE!", "Nie wiem co robić...". Posty o takich tematach często są przez czytelników pomijane.
c. Sami wybraliśmy temat, więc starajmy się go trzymać w swoich wypowiedziach. Wypadałoby też aktywnie uczestniczyć w wywołanej naszą wiadomością dyskusji.
d. Zadając pytanie, postarajmy się dostarczyć naszym rozmówcom maksimum informacji.
e. Jeśli na Twoje pytanie nie pojawia się odpowiedź, może być to spowodowane kilkoma czynnikami. Może jesteś zbyt niecierpliwy i nie zaczekałeś odpowiednio długo na odpowiedź? Może źle zatytułowałeś wątek, źle sformułowałeś pytanie, lub nie podałeś wystarczającej ilości informacji i nikt nie próbuje nawet na nie odpowiedzieć? Może pytanie zostało już kiedyś zadane i nikt nie chce trudzić się odpowiadając na nie ponownie? Może pytanie przerosło możliwości wszystkich uczestników forum (najmniej prawdopodobna ewentualność)? Obojętnie co jest powodem, nie wysyłaj na forum ponownie tego samego pytania. Spróbuj sprecyzować to, które już zadałeś.
f. Niedopuszczalne jest zakładanie tego samego tematu kilkukrotnie (n.p. w różnych działach). Należy wybrać najwłaściwsze forum i na nim poprzestać.
g. Pamiętaj, że celem istnienia forum jest poszerzanie wiedzy osób korzystających z niego. Jeśli rozwiązałeś problem, zanim ktokolwiek na Twój post odpowiedział, podziel się z innymi swoimi doświadczeniami.
h. Każdy użytkownik ma prawo do swoich poglądów i opinii, dlatego nie należy rozpoczynać tematu, który najprawdopodobniej doprowadzi do powstania konfliktu między użytkownikami.
i. Jeśli czytając wiadomości, natrafisz na temat związany z tym co cię interesuje, nie zadawaj nowego pytania i nie twórz nowego wątku, lecz postaraj się kontynuować już istniejący.
j. Od momentu napisania posta masz 2 godziny na ewentualne jego modyfikacje (w tym usunięcie). Po tym czasie możliwość taką mają tylko moderatorzy danego działu lub administratorzy.
k. Staraj się tagować zakładane tematy (oraz te już istniejące, także innych autorów) słowami kluczowymi opisującymi poruszaną w nich problematykę.3. Odpowiadanie na pytania.
a. Odpisując na czyjeś pytanie starajmy się być konstruktywni i pomocni. Komentarze typu: "popieram przedmówcę" niewiele wnoszą do dyskusji.
b. Odpowiadając trzymajmy się ściśle tematu. Pytającemu na pewno na tym zależy.
c. Jeżeli nie znasz odpowiedzi, nie pisz nic. Po prostu czekaj.
d. Gdy na forum prowadzona jest merytoryczna dyskusja, a chcesz wziąć w niej udział, nie pisz krótkiego posta o banalnej treści. Nie rozbijaj rozbudowanych, ciekawych dyskusji błahymi postami.
e. Nie wahaj się prowokować innych do dyskusji, o ile nie są to jałowe spory. Pamiętaj, że dyskusje są toczone publicznie i służą konstruktywnej wymianie poglądów.
f. Uwagi na temat błędów stylistycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych przekazuj autorowi korzystając z prywatnych wiadomości lub email, a nie otwarcie, na łamach forum.
g. Prywatne wiadomości jak sama nazwa wskazuje są prywatne, dlatego odpowiadając nadawcy korzystamy również z PW, a nie publikujemy odpowiedź na forum. Ewentualnie jeśli chcemy kogoś przeprosić, wypadało by to wyrazić publicznie.
h. Nie używaj w odpowiedziach agresywnego języka. Inni użytkownicy to też ludzie, mają swoje uczucia, czasem popełniają też błędy. Nie obwiniaj ich za to.4. Formułowanie treści wiadomości (postów).
a. Bądź profesjonalny i ostrożny w tym co mówisz o innych. Unikaj obrażania uczestników dyskusji.
b. Bądź ostrożny pisząc z humorem lub sarkazmem. Bez osobistego kontaktu Twój żart może być odebrany jako złośliwa krytyka.
c. Zwracaj uwagę na to, czy w publikowanych przez Ciebie treściach nie ma takich, które są naruszają ten regulamin.
d. Dbaj o kulturę języka. Dotyczy to zarówno unikania wszelkich wulgaryzmów, jak i dbania o ortografię, gramatykę i interpunkcję. Pamiętaj, że jeden źle postawiony przecinek, może zmienić całkowicie znaczenie zdania. Staraj się pisać językiem jak najbardziej komunikatywnym. W szczególnie rażących przypadkach moderatorzy i administratorzy rezerwują sobie prawo do ingerencji ortograficznej z zaznaczeniem dokonanych korekt.
e. Cytując inne osoby, wytnij fragmenty nie dotyczące bezpośrednio problemu. Załączanie całej wypowiedzi na pewno znudzi czytających. Pamiętaj o objęciu cytatu znacznikami QUOTE (lub użyj opcji automatycznego cytowania).
f. Unikaj przesadnego formatowania tekstu. Kieruj się zasadą, że formatowanie służy polepszaniu przejrzystości tekstu, a nie jego zaciemnianiu.
g. PISANIE DUŻYMI LITERAMI traktowane jest jako krzyk, a krzyczeć nie musisz.
h. Kontroluj przed wysłaniem napisany przez siebie tekst. Korzystaj z opcji PODGLĄD. Jeśli jednak coś Ci umknie możesz jeszcze zmienić treść w opublikowanej już wiadomości (z uwzględnieniem punktu IV.2.j)V. Pozostałe przypadki1. Wytyczne ogólne
a. W przypadku wystąpienia sytuacji nie objętej tym regulaminem administratorzy i moderatorzy zastrzegają sobie prawdo do działań mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania forum dla dobra ogółu jego społeczności. A następnie do stosownego zmodyfikowania regulaminu.
b. Każdy akceptujący regulamin, zgadza się jednocześnie na podporządkowanie zdaniu (zdaniom) admina (adminów).